who we are

Persephone Nikolakopoulou
Giota Georgopoulou
Thalia Zachariadou
Eleni Oikonomou
Fotini Kalle